Validating and Modeling of Steam Turbine Temperature Distribution for Different Operational Cases

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

Författare: Sebastian Sporre; [2018]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)