Teknologins påverkan på balansen mellanyrkes- och privatliv : Hur arbetar avdelningar med anställdas balansmellan yrkes- och privatliv?

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Matilda Konradsson; Martin Konsa; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)