Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

Sammanfattning: Den här uppsatsen redovisar hur utställningen med namnet ”Toppmötet och debatten går vidare…” producerades av Riksutställningar och sedan användes av Eskilstuna museer och CuLTUREN i Västerås. Utställningen visades på Fristadstorget i Eskilstuna och på Sigmatorget i Västerås under februari och mars 2003. Utställningen hade EU-toppmötet 2001 och de så kallade Göteborgskravallerna som tema. Uppsatsen visar hur en demokratifråga kan lyftas fram och bearbetas genom informationsdesign i utställningsform. Uppsatsen försöker vidare visa vilken funktion utställningen hade i den offentliga samhällsdebatten om händelserna i Göteborg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)