Ompositionering av varumärken i livsmedelsbranschen - En studie av Lidls situation i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att beskriva det eventuella gapet mellan lågprismatbutikers profil och image och undersöka vilka preferenser som finns mot livsmedelskedjor med lågprisinriktning för att minska gapet efter dessa preferenser. Studien visade att vid utebliven lönsamhet är det viktigt för företag att ta reda på konsumenternas image till företaget, vilka konsumenternas preferenser är för att sedan ändra sin profil så att den stämmer överens med vad konsumenterna önskar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)