Avtalade formkrav i entreprenadförhållanden : entreprenörens rätt till ersättning för ÄTA-arbeten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Christine Stridsberg; [2013]

Nyckelord: Avtalsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)