En ekogotisk läsning av tre noveller av Daphne du Maurier

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats utforskar de tre skräcknovellerna ”Fåglarna” (1952), ”De blå linserna” (1959) och ”Äppelträdet” (1952) av Daphne du Maurier ur ett ekogotiskt perspektiv. Genom att använda begreppet ekogotik i kombination med teorier så som Simon C. Estoks ekofobi och Sigmund Freuds det kusliga undersöker denna uppsats relationer mellan mänskligt och icke-mänskligt, samt hur naturen kan användas för att framkalla känslor av det kusliga. Resultatet av analyserna visar bland annat att naturen är ett utmärkt verktyg att använda för att synliggöra det kusliga då den är ständigt närvarande i våra liv, och därför till synes också ”osynlig” för oss. Resultatet visar också att omkullkastandet av den antropocentriska relationen mellan mänskligt och icke-mänskligt är av stor vikt för novellernas förmåga att framkalla skräck.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)