Güleninspirerade skolor i Skandinavien : Gülenrörelsen och dess skolor runt om i världen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

Författare: Hulya Kerpeten; [2010]

Nyckelord: Gülen Fethullah;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)