Den dialogiske Kristus : Ledarskap i spänningsfältet mellan kristen partikulär tillhörighet och religionsöverskridande dialog i Burma 2013

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)