Inte som andra tjejer. Skeva och queera tjejer i Maja Hjertzells Före och efter Bella och Sara Ohlssons Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Utifrån de två ungdomsromanerna Före och efter Bella av Maja Hjertzell och Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag av Sara Ohlsson förs det en diskussion av användandet av begreppen skev och queer och hur dessa verkar som komplement till varandra samt hur romanerna skapar femininitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)