Svartsjuka och lycka - I dagens samhälle

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Denna text utreder de implikationer svartsjuka ger på den övergripande lyckan i samhället idag, tolkat mot olika normer angående vårt relaterande i främst romantiska partnerskap. Det finns teorier som hävdar att svartsjuka kan vara negativt för samhället, och det finns teorier som hävdar motsatsen. Den här texten försvarar tesen om att det är medvetenhet och självinsikt hos den enskilda individen som vänder svartsjukan till något som kan höja nivån av lycka i samhället, baserat på utilitaristiskt och deterministiskt synsätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)