Projektledares syn på samverkan : En studie om samverkan med offentliga aktörer i evenemnagsprojekt

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)