Det oreflekterade regerar. En kvalitativ studie om systematiskt arbetsmiljöarbete och genus inom en kommunal omvårdnadsförvaltning

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Folkhälsovetenskapligt program

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)