Att plocka russinen ur kakan : En intervjustudie om lärares syn och arbetssätt med läsinlärning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Detta arbete undersöker hur lärare beskriver sin syn och -sitt arbetssätt med läsinlärningoch vilka svårigheter dem möter i sitt arbete med läsundervisning. Detta har varit en relevant undersökning för att kunna besvara de funderingar som vanligen finns hos nyblivna lärare och det visar sig- även hos de som arbetat i flertalet år och med bred erfarenhet bakom sig. Arbetet visar att lärarna är en yrkeskår som aldrig riktigt blir färdigutbildade och i synnerhet inte inom läsundervisning. Detta beror på att oavsett elevers förutsättningar, bakgrund eller utmaningar, ska lära alla elever att läsa för ett livslångt lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)