Tesaurer eller ontologier? Eller både och? : En jämförelse mellan två typer av ämnesordssystem med tanke på deras förbättring av effektiv informationsåtervinning

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för ABM

Författare: Taeda Tomic; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)