Att komma fram till en möjlig lösning av många : Pocketspring sits steg för steg

Detta är en M1-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för design

Sammanfattning: Uppsatsens upplägg beskriver med skisser och diskussioner med min lärare om hur man kan bygga upp en sits på en möbel med moderna stoppningstekniken. Med hjälp från skisser och förklaringar steg för steg hur man arbetar med modern stoppningsteknik. De material man använder inom traditinell stoppningsteknik är tagel, krollsprint och celocrin. Tagel består av hästhår, krollsprint är fibrer från dvärgpalm och celocrin kommer ifrån kokosfibrer. Det jag kommer fördjupa mig i denna uppsats är hur man bygger upp en möbel med modern stoppningsteknik från stomme till en färdig sits, som visas vilka material som används och varför, och hur man kommer fram till måtten. Under processens gång kommer skisser och beskrivningar visa möjliga lösningar. Slutresultatet visar en av flera möjliga lösningar om hur man kan arbeta i modern stoppningsteknik. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)