Tidlöst ledarskap, finns det? : En uppsats om ledarskapets universella gåta

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen

Författare: Camilla Svanqvist; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)