Passformsgrund till formad sportjacka : Digital framtagningsmetod med fokus på passform och gradering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Vid digital mönsterkonstruktion för ett plagg krävs ett befintligt grundmönster som utgångspunkt för att kunna tidseffektivisera framtagningsprocessen. På konfektionsföretag där tid för mönsterkonstruktion är bristfällig lämnas detta moment ofta till fabriksanställda trots att kompetens finns inom företaget. Denna studie syftar till att ta fram en passformsgrund till ett sportföretags formade jackor för att främja framtida konstruktionsprocess för företagets konstruktörer. Resultat har uppnåtts med hjälp av metoder som digital mönsterkonstruktion, sömnad av provplagg och avprovningar. För att grunden ska kunna användas till företagets hela storleksintervall har denna graderats. Verifiering av graderingen har utförts genom virtuell avprovning på inskannade provpersoner i ett 3D-simuleringsprogram. Resultatet visar en passformsgrund där företagets återkommande passformsproblem över byst har korrigerats. Till passformsgrunden har tre ärmar konstruerats för att bredda användningen av mönstret. Passformsproblemet och ärmarnas form har korrigerats i mönsterkonstruktionen genom förflyttning av skärlinjer, vridningar och formtillägg. Graderingens utfall visas genom digitala avprovningar i företagets brytstorlekar. Skärmdumpar från 3D-simuleringsprogrammet visualiserar skärlinjernas placering och plaggets passform.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)