Arbeta på repeat – en undersökning i konstnärlig närvaro på scen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: En konstnärlig undersökning i hur scenisk närvaro kommer till, och påverkas av preparation innan föreställning. Genom en rad aktiviteter försöker jag förstå hur jag bäst kommer i kontakt med konstnärlig närvaro samt vad det innebär för mig. Syftet är att finna vad jag främst behöver som preparation när jag kväll efter kväll går upp på scen och arbetar på repeat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)