Det handlar om människorna!

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Arbetsgivarvarumärket (eng: employer branding) har de senaste åren kommit att bli en viktig strategisk företagsledningsfråga för många organisationer och jag har därför valt att fördjupa mig inom detta område. Definitionen för arbetsgivarvarumärket enligt Backhaus och Tikoo (2004) är ”A targeted, long-term strategy to manage the awareness and perception of employees, potential employees, and related stakeholders with regards to a particular firm”. Denna uppsats kommer att fokusera på extern kommunikation gentemot nuvarande och potentiella medarbetare, i förhållande till dess arbetsgivarvarumärke. Jag har identifierat några viktiga komponenter för att bygga upp ett starkt arbetsgivarvarumärke och betydelsen av att använda många olika kommunikationskanaler så att externa intressenter enklare ska förstå vad organisationen erbjuder. Jag har kommit fram till slutsatsen att karriärmöjligheter och möjligheten till personlig utveckling är den viktigaste delen i att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke, följt av en identitet med tydliga värderingar och vision. Jag har även identifierat att ett starkt arbetsgivarvarumärke ökar lojaliteten och engagemanget hos nuvarande anställda och potentiella anställda, vilket i sin tur leder till ökad effektivitet. Resultaten kommer från en kvalitativ fallstudie på IKEA Components samt IKEA Retail Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)