Clark Olofsson:Bäst på att vara sämst : En kvalitativ multimodal kritisk diskursanalys avseende brottslighet i Netflixserien Clark

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Författare: Astrid Berg; Maja Davidsson; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)