Förbättra energieffektiviteten i byggnader med hjälp av BIM

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Författare: Kristin Thurfjell; [2023]

Nyckelord: BIM; Energi;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)