Agile Going Global – Can You Manage The Kowledge? Agile Methodologies Influence On MNCs’ Knowledge Management

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Alva Berntsson; Sara Nilsson; [2019-10-31]

Nyckelord: Knowledge Management; MNC; Agile Methodologies;

Sammanfattning: MSc in International Business and Trade

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)