Datorchassi med miljöfokus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Teknik och samhälle

Författare: Andreas Robinsson; John Schlager; [2017]

Nyckelord: Datorchassi; Miljö; Bambu;

Sammanfattning: Den komponent som omsluter och skyddar resterande komponenter i en dator är chassit. Det är även den komponent som syns utåt och står för interaktionen med användaren. Syftet är att utforma ett datorchassi som är mer miljövänligt än vad som i dagsläget finns tillgängligt på marknaden. Utvärdering sker genom jämförelse med Fractal Designs chassi Define R5. Samarbetspartnern Fractal Design har bistått med nödvändig information och material för att kunna genomföra jämförelse mellan chassina. Framtagandet av konceptchassit har fokuserat på materialvalet som gav att bambu är det bästa ur miljösynpunkt. Designen är sedan utformad efter materialet och Fractal Designs bästsäljande chassi Define R5. Chassit har genomgått en finita elementanalys i Creo Simulate 3.0 och en livscykelanalys i tilläggsprogrammet Eco Audit från EduPack. Chassit uppfyller uppsatta funktionskrav och miljömål, det ger även en stor förbättring i livscykelanalysjämförelsen. Presentation av slutkonceptet ges av renderade 3D-bilder som har renderats i 3ds Max.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)