Kristendom och hinduism i läromedel : En kvalitativ analys av hur kristendomen och hinduismen beskrivs utifrån ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

Författare: Erik Hallberg; [2018]

Nyckelord: Läromedel; genus; kristendom; hinduism;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)