Alliansers påverkan : Vänder sig Swedbanks kunder automatiskt till Fastighetsbyrån?

Detta är en Kandidat-uppsats från Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Författare: Maria Lundgren; Lisa Nilsson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)