Effekter av blankning på finansmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Det har framförallt sedan finanskrisen 2008 diskuterats kring vem som bär ansvaret för att börserna fallit så hastigt när marknaden är instabil. Det är framförallt investmentbankerna som skyller detta på blankarna. I Sverige var blankning förbjudet fram till slutet av 1991 men i november 2011 började en ny förordning i EU att tillämpas vilken förbjöd naken blankning. För övrig blankning finns numera restriktioner gällande bland annat rapportering och offentligöring.   

 

De finns inte bara de som ser ner på blankarna, och det som blankningen bidrar till. Det finns de som försökt visa på hur blankning bland annat kan bidra till en ökad priseffektivitet och ett tillskott av likviditet på marknaden. EUs behöriga myndighet på området, ESMA, har efter införandet av Blankningsförordningen gjort en utredning där dessa diskussioner har försökts klargöras. Det har gjorts genom att höra med medlemsländernas behöriga myndigheter om vilken verkan förordningen haft i det landet.

Argument ställs mot varandra för att försöka få fram den klara bilden av hur oense marknadens aktörer och myndigheter med flera är gällande frågan; Vilken effekt har blankning på finansmarknaden? 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)