Skapa förståelse för hur du kan utveckla ett personligt varumärke på Linkedin : En kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Är du osäker på hur du ska skapa eller utveckla ett starkt personligt varumärke på den växande plattformen Linkedin. Där det varje minut laddas upp långa och saftiga inlägg om diverse ämnen. Vissa med viktiga budskap, långa inlägg som liknar romaner eller inlägg där det går att läsa om vad någon gjort på sin semester. Vad platsar på plattformen och vad platsar inte. Hur kan du som planerar att ladda upp ett inlägg skapa ett intresse hos andra. Det är endast 10 procent som studerat plattformen Linkedin och nu är det dags att ta reda på vad som är viktigt att tänka på kring Linkedin. Syftet med rapporten är att skapa förståelse för hur Linkedin kan användas i utvecklingen av ett personligt varumärke. Uppsatsen är en kvalitativ studie där sex personer blivit intervjuade. De sex respondenterna vars erfarenhet inom Linkedin är; vardagliga användare, professionella användare samt instrumentella användare. Primära data har samlats in via sökmotorer som One Search på Linnéuniversitetets hemsida samt genom Google Schoolar. Det framkom tydligt att det är ytterst viktigt med att fråga sig själv varför och vad det personliga varumärket ska ge för signal utåt. Även viktigt att arbeta med struktur och planering för att skapa/utveckla sitt personliga varumärke. Rapporten har endast tagit upp den sociala mediekanalen Linkedin så vidare forskning borde göras för att få en bredare översikt över vad en bör göra. Då det finns Instagram och Facebook, även de nyare kanalerna som TikTok och snapchat på marknaden. Och dessa kan ha stor betydelse för det personliga varumärket också.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)