Att förhindra nätfiske på Internet

Detta är en M1-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

Författare: Karl Thunström; [2020]

Nyckelord: Nätfiske; Internet; självtest; förhindra; bedrägeri;

Sammanfattning: Enligt BRÅ så har antalet bedrägerier över Internet ökat de senaste åren, och enligt Google så har deras system blockerat 18 miljoner Malware och nätfiskemail som är relaterade till COVID-19 varje dag. Detta arbete har med hjälp av en enkätundersökning och en intervju undersökt hur goda kunskaper olika personer har kring bedrägerier via Internet samt undersökt om en hemsida med information och ett självtest kan förbättra kunskaperna. Intervjun och enkätundersökningen visade att en del inte visste vad nätfiske innebar. Hemsidan och självtestet fokuserade därför på just nätfiske. Resultatet visar att fyra av fem personer lärde sig någonting nytt, och att de skulle vara mer försiktig i framtiden. Vissa upplevde att det fräschade upp deras kunskaper. Verktyg som kan hjälpa mot nätfiske har testats, två olika webbläsartillägg och ett nätfiskeramverk. Testerna visar att båda webbläsartilläggen kan förhindra och skydda mot nätfiske, men de går inte att lita på till hundra procent då de inte alltid varnar om hemsidor som är nätfiske. Nätfiskeramverk kan vara effektiva för att testa personalen mot nätfiske på t.ex. ett företag, det är ett enkelt sätt för att se vilka som bör vara mer försiktiga i framtiden. Det är svårt att stoppa nätfiske med endast verktyg, därför är kunskap samt medvetenhet hos individen viktigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)