Skolfrånvaro i ”en skola för alla” Vägar tillbaka mot framtiden En kvalitativ undersökning av skolfrånvaro ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

Författare: Patrik Lövdinger; [2016-06-23]

Nyckelord: Skolfrånvaro; Hemmasittare; Samverkan; Systemteori;

Sammanfattning: Abstract Syfte: Syftet är att undersöka pedagogers uppfattningar om elevers skolfrånvaro i grundskolans senare år. Frågeställningar:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)