Percy Jackson och kampen om filmen : Percy Jackson och kampen om filmen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Bildproduktion

Sammanfattning: Denna uppsats analyserar filmen Percy Jackson och kampen om åskviggen (2010) och kontrasterar den mot sitt källmaterial, boken Percy Jackson och kampen om åskviggen (2005). Uppsatsens syfte är att bättre förstå skillnaden mellan en berättelse skriven i bokformat och och samma berättelse i filmformat. Skillnaderna mellan bok och film är ett väldigt debatterat ämne som skapar en splittring bland adaptionsteoretiker. Med hjälp av adaptionsteorin analyserar uppsatsen vändpunkterna i både boken och filmen och hur det påverka huvudkaraktärerna. Genom denna process förstår vi bättre vilka förändringar en adaption av ett verk från bokformat till filmformat kan medföra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)