En kritisk granskning av lex Bobby : funktion och roll i samhällets barnskyddsgranskning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Vera Yllner; [2018]

Nyckelord: Offentlig rätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)