Förbud mot köp av sexuella tjänster. En analys av 1993 års prostitutionsutrednings slutbetänkande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Jesper Bryngemark; [2001]

Nyckelord: Straffrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)