Factors Influencing Consumers’ Purchase Intention of Co-branded Products with Eco-labels

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc Marketing and Consumption

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)