Revisorn och valet av regelverk. En kvantitativ studie om hur valet av regelverk och revisorns uppfattade roll påverkas av aspekterna kostnad och nytta

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)