Thåström - Beväpnar oss med vingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen avhandlar Joakim Thåströms sånglyrik ur ett kontinentalfilosofiskt perspektiv. Gilles Deleuzes terminologi används för att undersöka hur textens uttrycks och på vilka möjliga sätt uttrycken kan påverka sina åhörare. Därutöver närmar sig uppsatsen musikvetenskapen, genom att diskutera b.la. musikens samverkan med Joakim Thåströms sånglyrik och hur den uttrycks.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)