Ett enat men delat Tyskland : En artikelserie om hur DDR påverkar människor i östra Tyskland mer än två decennier efter Berlinmurens fall.

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

Författare: Petter Ericson Hållén; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I Tyskland är det skillnad på väst och öst. I väst tjänar människorna mer pengar och i öst har de svårare att få arbeten. Det finns också en tydlig skillnad på människors sätt att se tillbaka på Berlinmuren och det forna landet DDR. I väst är gemene man oerhört negativt inställd till DDR - i öst är det väldigt annorlunda. Där ser många positivt på den diktatur som förknippas med Stasi, gränsvakter och tomma mathyllor.

Under våren har jag bott i den östtyska staden Leipzig. Här har jag talat med forskare, politiker och vanliga människor för att få kunskap om hur människor i östra Tyskland ser på DDR och sin identitet i det enade Tyskland - och förklaringar på varför de ser så positivt på den forna diktaturen DDR.

Arbetet fokuserar på dels människor som växt upp i DDR och som var med när Berlinmuren föll. Men även på unga människor i östra Tyskland som aldrig levt i DDR - som trots det påverkas av det forna landet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)