Förskollärares arbete med barn i behov av särskilt stöd : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser vid arbetet med barn som behöver det lilla extra

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Författare: Emelie Ottosson; [2017]

Nyckelord: Specialpedagogik;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)