Arv och testamente. : Om avsaknad av en adekvat fördelningsform och en successionsrätt i förändring.

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)