”Den ena ungdomen är aldrig den andre lik” : En kvalitativ studie om socialtjänstens möjligheter att arbeta förebyggande gentemot ungdomskriminalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Nardina Oraha; Susan Zeidan; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)