Nyckeltal - för en bättre ekonomisk uppföljning

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Sarah Blomberg; Johanna Ekholm; [2012]

Nyckelord: KPI; Nyckeltal; ekonomisk uppföljning;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)