Att designa brandade kläder till en friluftsanläggning som besökarna vill köpa och använda

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Brandade kläder beskrivs som "kläder som används internt eller externt i syfte att understödja eller förstärka företagets eller organisationens profil, med syftet att uppnå ökad konkurrenskraft". Syftet med denna studie var att designa brandade kläder som speglar friluftsanläggningen Mattilas varumärke och som kan säljas till dess besökare. Detta som ett steg i Mattilas långsiktiga mål att stärka och sprida varumärket. Studien genomfördes genom olika steg i designprocessen, från inspiration till identifikation, utforskning och värdering. Processen inleddes med en undersökning med målgruppen och en fallstudie som satte en grund för hur designprocessen kunde tas vidare. Efter ett utförligt skissarbete både analogt och digitalt fick en liten grupp utvalda personer från målgruppen värdera designen. Värderingen visade på att målgruppen definitivt kunde tänka sig att använda kläderna och att de tyckte att de speglade Mattila som varumärke. Utifrån förslagen och värderingen togs en slutgiltig prototyp fram som även bekräftades av Mattila och en yrkesaktiv person inom området frilufts- och träningskläder. Resultatet av arbetet är en kollektion friluftskläder bestående av ett vinterset av överdragskläder, en tunn jacka, en långärmad samt en kortärmad tröja, en buff och en mössa. Plaggen kan beskrivas som relativt enkla och neutrala men som ändå har karaktär och personlighet. En kollektion kläder med Mattila som tydlig avsändare och som tilltalar målgruppen. Genom studien visade det sig viktigt att skaffa sig en förståelse för målgruppen och dess preferenser, ha en aktiv dialog med experter inom området samt ha en grundkunskap kring färglära och designprinciper. Som helhet svarar studien på frågeställningen: "Hur kan brandade kläder för friluftsanläggningen Mattila designas? 1: För att besökarna ska vilja köpa dem och använda dem, både när de besöker Mattila men också på andra platser? 2: För att kläderna ska spegla Mattila som varumärke?"

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)