Revisorers anmälningsskyldighet vid misstanke om brott : Hur har lagändringen sedan år 1999 påverkat revisorerna?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Julia Yildirim; Rand Atto; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)