Inte fullt så extremt - : En granskning av Garrett Cullitys alternativ till Peter Singers hållning i frågan om skyldigheten att hjälpa människor i nöd

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)