Syskonkärlek : Relationen mellan systrar över tid

Detta är en L2-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia; Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

Sammanfattning:

Den här uppsatsen handlar om hur relationen mellan systrar kan se ut och hur den kan komma att förändras med tiden, antingen till det bättre eller sämre. Vi fokuserar på barndom, vuxenliv samt om det finns någon idealbild för hur en syster ska vara. Finns denna då i verkligheten? Vi har intervjuat fem kvinnor där samtliga har systrar. Två av dessa informanter är tvillingar vilket har gjort att det är ett särskilt avsnitt på just tvillingskap. Det vi har sett är att relationen mellan systrar kan se väldigt olika ut, antingen är det en nära relation eller så existerar den i stort sett inte alls. Systrarna tar på sig eller tilldelas olika roller som gör att de blir till de personer de blir.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)