The Impact of Liquidity on Stock Performance Among Venture Capital-backed Firms in India-The Impact of Liquidity on Stock Performance Among Venture Capital-backed Firms in India

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Carl Elfström; [2020-03-05]

Nyckelord: Venture Capital; IPO; High-Growth; Emerging Market; ; Risk; India; U.S;

Sammanfattning: MSc in Finance

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)