Feminism and Social Transgression inCharlotte Brontë’s Jane Eyre and Kate Chopin’s The Awakening

Detta är en L1-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

Författare: Hanni Mohell Malinen; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)