Skola i Mariehäll

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Gustaf Boström; [2013]

Nyckelord: skola; Mariehäll; Sundbyberg;

Sammanfattning: Mitt projekt har handlat om att gestalta en skola som ska utstråla harmoni. Samtidigt vill jag att den ska upplevas spännande och lekfull. Skolans system är ordnat, tydliga riktningar och har influenser från klassiska skolor. Byggnaden har en introvert sida och en extrovert. Den extroverta är glasad och riktar sig mot grönområdet vilket var en utgångspunkt i projektet, att skolans elever ska ha en utsikt på natur. Den extroverta sidan vinklar sig runt parken, likt en människa som omfamnar. På motsats sida finner man dess kontrast, en introvert fasad. Det uttrycks genom material och gestaltning. Till skillnad från den glasade fasaden är den slutna fasaden betydligt mindre transparent. Fönster finns men de är täckta med sträckmetall i samma färg som den vitputsade fasaden. Detta gör att fönsterna inte upplevs så påtagliga, utan mer som skuggade fält. Skillnad upplevs även i form. Rundande hörn och möten har accepterats på de glasade fasaderna som väter mot parken. De slutna fasaderna har en rakare utformning.   Korridorerna har tydliga riktningar. De formar två V:n som möts vid sina spetsar. Riktningarna har kommer ifrån olika omgivande riktningar så som gator, husfasader och tomtgränser. Samtliga korridorer går längs med de glasade fasaderna.   Klassrummen ligger längs med de slutna betongfasaderna. Väggen mellan korridor och klassrum är glasad för att ge utsikt ut mot naturen och för insläpp av ljus.   De lameller som sitter längs med de extroverta sidorna fyller både form och funktion. Lamellerna sitter med ett avstånd på 900mm ifrån varandra och roterar med 15° för varje lamell. När vinkeln är 60° vänder graderna och lamellen vinklas 15° i motsatt riktning. Detta skapar ett vågliknande uttryck som skiftar beroende på varifrån du betraktar byggnaden. Det påverkar även det solljus träffar byggnaden. I korridorerna skapas under dagen ett ljusspel som bildar förtätningar och förtunningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)