Framgång i folkhemmet : Synen på framgång genom tidningen Korrespondens 1923–1963

Detta är en L2-uppsats från Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Författare: Erik Olsson; [2019]

Nyckelord: Framgång; Hermods; Korrespondens; Humankapital; Kommunitarism;

Sammanfattning: Synen på framgång genom tidningen Korrespondens 1923–1963Korrespondensundervisningen i början av 1900-talet i Sverige är något vi vet förvånansvärt lite om, fastän den var utbredd och påverkade miljontals unga människors liv. Tidigare forskning har undersökt hur reklamannonser lockade till sig nya elever och fick dem att påbörja sina studier, oftast med ekonomiska argument ur ett individuellt perspektiv. Den här undersökningen har till uppgift att undersöka hur man konstruerade synen på den framgångsrika individen i de ledare som fanns i skoltidningen Korrespondens. Under 20- och 30-talet ser vi att man främst kommer konstruera framgång utifrån ekonomiskt och individuellt perspektiv. Vi kommer att se att det i ledarna för tidningen också fanns andra motiveringar till vad som är en framgångsrik individ. Under 40- och 50-talet fanns flera exempel av att vara framgångsrik var något som kom hela samhällets till nytta, vilket förklaras med hjälp av begreppet kommunitarism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)