"Sätts skickligheten alltid främst vid tillsättningen av en statlig tjänst?" - En juridisk B-uppsats om förtjänst, skicklighet och könsdiskriminering : PA-programmet, Arbetsrätt B

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Hannah Schaffer; Åsa Karlsson; Karin Lirén; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)