Fast fashion VS Hållbart mode - En kvalitativ undersökning om motsägelsen i konsumentbeteende vid konsumtion av fast fashion respektive hållbart mode

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Izabella Lipovac; Hanna Gustavsson; [2021-06-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)